Liggeld voor woonschepen

Het liggeld voor woonschepen wordt geheven als u met een woonschip een ligplaats heeft ingenomen.

Wie moet het liggeld betalen?

Belastingplichtig is de houder van de vergunning voor het innemen van de ligplaats.

Tarieven 2023

  • de eerste 15 meter lengte € 403,27;
  • elke meter boven de 15 meter € 56,56.

Ontheffing

Als u de ligplaats verlaat kan ontheffing worden verkregen voor het aantal nog resterende volle kalendermaanden van het jaar. Als u zich overschrijft bij 'Burgerzaken' dan volgt automatisch een vermindering over het aantal resterende volle kalendermaanden van het jaar. U hoeft hiervoor dus niet te schrijven of te bellen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.