Gemeente Haarlemmermeer

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Haarlemmermeer krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Haarlemmermeer uit.

Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer

 U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Haarlemmermeer raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

Lokale lastenmeter

17 januari 2019

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.

Laatste Nieuws

Gevolgen gemeentelijke belastingen voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude

17 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd en is daarmee de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ontstaan. Voor de inwoners en bedrijven van deze nieuwe woonkernen zal het nodige veranderen, zo ook op het gebied van de gemeentelijke belastingen.