Wat zijn de tarieven voor het huidige belastingjaar?

Er zijn verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing. Voor het belastingjaar 2020 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Geen rolemmers:

  • huishoudens die niet van rolemmers gebruik maken, bijvoorbeeld bewoners van flats en appartementen (geldt niet voor ondergrondse inzameling), betalen een vast tarief van € 242,88.

Basistarieven:

  • 120/140-liter rolemmer GFT en/of 80-liter rolemmer restafval, € 242,88;
  • 120/140-liter rolemmer GFT en/of 120-liter rolemmer restafval, € 266,88;
  • 120/140l-liter rolemmer GFT en/of 240-liter rolemmer restafval, € 338,88;
  • ondergrondse inzameling, € 284,64.

Exra rolemmers:

  • voor elke volgende 120/140-liter rolemmer GFT, € 60,60;
  • voor elke volgende 80-liter rolemmer restafval, € 242,88;
  • voor elke volgende 120-liter rolemmer restafval, € 266,88;
  • voor elke volgende 240-liter rolemmer restafval, € 338,88.