Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer

 U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Raadplegen:

Bezwaar maken:

Aanvragen:

Aangifte

Aanpassen:

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen en u vindt deze niet bij de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen.

E-mail:

info@haarlemmermeer.nl

Telefonisch:

0900-1852 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot en met 17.00 uur.

Bezoekadres (op afspraak):

Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp

Let op: vanaf 11 april 2022 wijzigt het bezoekadres tijdelijk naar:

Gemeentekantoor, locatie Beukenhorst

Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp

Het indienen van een bezwaarschrift

U kunt digitaal bezwaar indienen.

Schriftelijk naar postadres; de Inspecteur Belastingen Postbus 16, 1960 AA Heemskerk.

Betalingsregeling

Is de betaaltermijn inmiddels verstreken en lukt het niet om te betalen dan kunt u mogelijk een betalingsregeling afspreken.

Informatie over kwijtschelding en invordering (incl. aanmaning en dwangbevel)

telefonisch: 023-55 63 400 (keuze 1)
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.