Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Binnen 6 weken

U moet het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. Na ontvangst van het bezwaar ontvangt u een bevestiging hiervan.

Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even bellen

Als u na ontvangst van uw waardebeschikking overweegt om bezwaar in te dienen, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking eerst nog telefonisch contact opnemen met het Klanten Contact Centrum. Nadat u uw grieven kenbaar heeft gemaakt wordt u binnen ongeveer 7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. U krijgt dan uitleg over deze waardevaststelling en kunt u uw grieven bespreken. Mogelijk kunt u zich vinden in deze uitleg en is een bezwaarschrift niet verder nodig. Eventuele correcties kunnen in overeenstemming met elkaar direct verwerkt worden. Bent u het na deze uitleg nog steeds niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar indienen. 

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Digitaal

U kunt digitaal bezwaar maken. Zorg bij het inloggen dat u uw DigiD bij de hand heeft. Bedrijven kunnen inloggen met het RSIN in combinatie met het (aanslag)biljetnummer. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om digitaal bezwaar te maken tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Dit kunt u uiteraard wel door middel van een brief doen.

Reactieformulier

U kunt ook bezwaar maken door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet gevoegde reactieformulier. Dit formulier stuurt u ingevuld en ondertekend naar: 

 • de Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Brief

U kunt per brief bezwaar maken. In de brief moet u de volgende gegevens vermelden:

 • uw persoonlijke gegevens
 • de redenen waarom u bezwaar maakt
 • het aanslagnummer van de belastingaanslag
 • uw handtekening

Voor de administratieve verwerking vragen wij u het reactieformulier ook mee te sturen naar:

 • de Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uitstel van betaling bij bezwaar

Als u binnen de bezwaartermijn van zes weken bezwaar heeft ingediend, dan krijgt u automatisch uitstel van betaling voor het bestreden aanslagbedrag. Let op: bij bezwaar tegen de WOZ waarde die hoger is dan € 1.000.000 wordt maar voor 20% van het aanslagbedrag van de OZB uitstel verleend. De andere aanslag(en) moet(en) binnen de betaaltermijn worden voldaan. Als de aanslag met een automatische incasso wordt betaald wordt bij de maandelijkse incasso met het verleende uitstel rekening gehouden. Bij betaling na de betaaltermijn, ook bij uitstel van betaling, wordt  'invorderingsrente' in rekening gebracht.

Beroep

Bent u het met de beslissing op uw bezwaarschrift niet eens? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Bij de uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u informatie over de wijze waarop en de termijn waarbinnen u beroep kunt instellen, de kosten hiervan en het adres van de rechtbank.

Veelgestelde vragen

Bezwaar tegen de WOZ-beschikking

 • Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

  U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn. 

 • Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

  U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Telefonische uitleg

  U kunt telefonisch contact met de gemeente Haarlemmermeer opnemen. Dit kan tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens, binnen ongeveer 7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. Deze taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

  Bezwaar

  U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Digitaal

  U kunt uw taxatieverslag digitaal raadplegen, downloaden en printen.

  Telefonische uitleg waardevaststelling

   U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer over de waardevaststelling. Dit kan tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, U laat dan uw gegevens achter en u wordt binnen ongeveer 7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. Deze taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen. 

 • Het door u ingediende bezwaar is gericht tegen de waardevaststelling met een ander waardepeil (belastingjaar 2020 heeft als waardepeil van 1 januari 2019). Door middel van een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaatsgevonden, nu naar het waardepeil van van 1 januari 2020. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor 2019 te versturen.

  Als u het met deze nieuwe waardevaststelling niet eens bent kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking eerst met de gemeente Haarlemmermeer bellen en wordt ervoor gezorgd dat u door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld teruggebeld gaat worden. Dit zal bij drukte in het algemeen binnen ongeveer 7 dagen plaatsvinden. Hij kan u uitleg geven over deze waardevaststelling en ingaan op uw grieven.

  U kunt er ook voor kiezen om direct bezwaar in te gaan dienen. Dit kunt u digitaal doen of door het reactieformulier in te vullen en na ondertekening terug te sturen. Het reactieformulier moet u nadat u het ingevuld en ondertekend hebt, binnen zes weken na de dagtekening sturen naar:

  • de Inspecteur Belastingen,
  • Postbus 16,
  • 1960 AA Heemskerk.

  Dit adres staat ook op het reactieformulier vermeld. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst.


Bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen

 • Als u vindt dat de aanslag niet voor u bestemd is, kunt u bezwaar maken. U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het bij het aanslagbiljet meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening terugsturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk.

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Als u het met de uitspraak niet eens bent dan kunt u hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Bij de uitspraak staat het adres van de rechtbank en de kosten van het instellen van beroep vermeld.

  Het indienen van beroep moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift plaatsvinden. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens hoger beroep instellen bij het Gerechtshof te Amsterdam.

 • Als het door u ingediende bezwaar tegen de waardevaststelling is met een ander waardepeil (belastingjaar 2020 heeft waardepeil van 1 januari 2019) geldt het volgende:

  • Door een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaatsgevonden, nu naar het waardepeil van 1 januari 2020. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor 2021 te versturen. Als u het met deze nieuwe waardevaststelling niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.
  • Als uw bezwaarschrift tegen een andere heffingssoort is gericht dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen zodat dit verder uitgezocht kan worden.
 • U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.