Lokale lastenmeter

17 januari 2019

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.

Gevolgen gemeentelijke belastingen voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude

17 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd en is daarmee de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ontstaan. Voor de inwoners en bedrijven van deze nieuwe woonkernen zal het nodige veranderen, zo ook op het gebied van de gemeentelijke belastingen.

Betalen van gemeentelijke belastingen

31 oktober 2018

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen betaalt door middel van een eigen (digitale) bankoverschrijving zonder daarbij het betalingskenmerk van de aanslag (4x4 cijfers) te vermelden, dan kan dit leiden tot problemen bij de verwerking.

WOZ waarde en de dijkenvrijstelling

23 februari 2018

De vrijstelling voor dijkobjecten heeft betrekking op objecten (gronden/woningen/bedrijfspanden) die zich binnen de kernzone van het waterschap bevinden. De vrijstelling geldt uitsluitend voor onbebouwde grond.