BIZ-heffingen

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen.

Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn in totaal zes bedrijvenlocaties waarbij de BIZ-heffing is ingevoerd. Dit betreft:

  • Spoorzicht
  • de Hoek
  • Cruquius
  • Hoofddorp Centrum
  • Nieuw-Vennep Centrum
  • Graan voor Visch Zuid

De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet,die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De financiering vindt plaats middels een gebiedsgerichte heffing, de BIZ-heffing, die de gemeente op verzoek van een meerderheid van de ondernemers kan heffen. De opbrengst vloeit weer terug naar de ondernemers om de door hen gewenste activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid.

Spoorzicht

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

Het industriegebied 'Spoorzicht' in Nieuw-Vennep  is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker bent van een onroerende zaak die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen. 

Tarieven

De BIZ bijdrage zal gedurende een periode van vijf jaar (2022 t/m 2026) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van de onroerende zaak voor het geldende belastingjaar. De tarieven voor het belastingjaar 2023 zijn als volgt vastgesteld:

 WOZ-waarde Tarief 2022
€ < 150.000 € 180,00
€ 150.000 - € 300.000 € 210,00
€ 300.000 - € 1.000.000 € 800,00
>€ 1.000.000 € 1.630,00

Als de WOZ waarde voor het belastingjaar 2022 minder dan € 20.000 bedraagt, wordt geen BIZ-bijdrage geheven.

De Hoek

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

De bedrijvenlocatie De Hoek is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker en/of de eigenaar bent van een onroerende zaak die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen.

Tarieven

De BIZ bijdrage zal gedurende een periode van vijf jaar (2022 t/m 2026) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van de onroerende zaak voor het geldende belastingjaar. De tarieven voor het belastingjaar 2023 zijn als volgt vastgesteld:

WOZ-waarde Tarief
€ ≤ 1.000.000 € 210,00
€ 1.000.001 t/m € 2.000.000 € 450,00
€ 2.000.001 t/m € 5.000.000 € 840,00
>€ 5.000.000 € 1.650,00

Cruquius

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

De woonboulevard Cruquius is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker bent van een onroerende zaak die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen.

Tarieven

De BIZ bijdrage zal gedurende een periode van vijf jaar (2022 t/m 2026) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van de onroerende zaak voor het geldende belastingjaar. De tarieven voor het belastingjaar 2023 zijn als volgt vastgesteld:

WOZ-waarde Tarief
< € 250.000 € 275,00
€ 250.000 tot € 1.000.000 € 875,00
€ 1.000.000 tot € 2.000.000 € 975,00
€ 2.000.000 tot € 3.000.000 € 1.475,00
€ 3.000.000 tot € 4.000.000 € 2.975,00
>€ 4.000.000 € 3.475,00

Hoofddorp Centrum

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

Het winkelgebied 'Hoofddorp Centrum' is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen.

Tarief

De BIZ-heffing zal gedurende een periode van vijf jaar (2022 t/m 2026) jaarlijks worden geheven. Het tarief voor de vijf belastingjaren bedraagt jaarlijks 0,1% van de WOZ waarde van de onroerende zaak zoals deze voor het belastingjaar 2022 is vastgesteld.

Nieuw-Vennep Centrum

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

Het winkelgebied 'Nieuw-Vennep Centrum' is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker bent van een onroerende zaak die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen.

Tarieven

De BIZ bijdrage zal gedurende een periode van vijf jaar (2022 t/m 2026) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van de onroerende zaak voor het belastingjaar 2022. De tarieven voor het belastingjaar 2023 zijn als volgt vastgesteld:

WOZ-waarde Tarief
< € 150.000 € 600,00
€ 150.000 tot € 300.000 € 800,00
€ 300.000 tot € 600.000 € 1.100,00
€ 600.000 tot € 1.200.000 € 1.500,00
> € 1.200.000 € 2.800,00

 

Graan voor Visch Zuid

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

Het industriegebied 'Graan voor Visch Zuid' in Hoofddorp is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker bent van een onroerende zaak die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen. 

Tarieven

De BIZ bijdrage zal gedurende een periode van vijf jaar (2020 t/m 2024) jaarlijks worden geheven. Het tarief in deze vijf jaren wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde van de onroerende zaak voor het belastingjaar 2020. De tarieven voor het belastingjaar 2023 zijn als volgt vastgesteld:

 WOZ-waarde Tarief
€ < 100.000 € 0,00
€ 100.000 - € 299.999 € 250,00
€ 300.000 - € 1.000.000 € 500,00
>€ 1.000.000 € 750,00

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.