Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

In de gemeente Haarlemmermeer zijn een aantal gebieden aangewezen waar bij het parkeren van een voertuig parkeerbelasting moet worden betaald. De hoogte van de parkeerbelasting is afhankelijk van de parkeerzone en de parkeertijd. Als bij controle blijkt dat geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt het uurtarief, dit inclusief kosten, door middel van een naheffingsaanslag in rekening gebracht. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2023 vastgesteld op een bedrag van € 66,50. Als de opgelegde naheffingsaanslag niet direct betaald wordt, wordt nadien een duplicaat naheffingsaanslag toegezonden. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding.

Tarieven 2023

in zone A:

 • voor het eerste half uur: € 0,55; 
 • voor het volgende eerste uur, € 3,45;
 • voor het volgend tweede uur: € 4,95; 
 • voor het volgend derde uur: € 5,70; 
 • voor het volgend vierde uur: € 6,45; 
 • voor het volgend vijfde t/m het zesde uur: € 7,20; 
 • voor elk volgend uur: € 9,45. 

in zone B:

 • voor het eerste uur: € 1,30; 
 • voor het tweede uur: € 1,75; 
 • voor het derde uur t/m het vierde uur: € 2,35; 
 • voor het vijfde uur: € 2,80;
 • voor het zesde uur: € 2,95;
 • voor het zevende uur: € 3,60; 
 • voor het achtste uur: € 4,15; 
 • voor elk volgend uur: € 4,30;
 • weekkkaart maandag-vrijdag, € 120,00;
 • weekkaart maandag-zondag, € 153,00
 • jaarkaart maandag-vrijdag, € 5.405,00;
 • jaarkaart maandag-zondag, € 6.871,00;
 • jaarkaart Beukenhorst-Oost maandag-vrijdag: € 1.700,00.

in zone C; Hoofddorp-Centrum:

 • per 60 minuten: € 0,85; 
 • weekkaart:maandag-vrijdag, € 31,00; 
 • weekkaart maandag-zondag, € 41,00;
 • jaarkaart maandag-vrijdag, € 1.377,00;
 • jaarkaart maandag-zondag, € 1.807,00.

 in zone C: Nieuw Vennep NS:

 • de eerste 24 uur vrij parkeren; 
 • voor de 2e en 3e dag, per 24 uur, € 1,35; 
 • daarna per uur, € 2,42.

in zone Schiphol: 

 • per 60 minuten: € 6,00. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.