Bezwaar tegen de WOZ beschikking

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn. 

Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Telefonische uitleg

U kunt telefonisch contact met de gemeente Haarlemmermeer opnemen. Dit kan tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. U laat dan uw gegevens achter en u wordt vervolgens, binnen ongeveer 7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. Deze taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen.

Bezwaar

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

 • De Inspecteur Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Digitaal

U kunt uw taxatieverslag digitaal raadplegen, downloaden en printen.

Telefonische uitleg waardevaststelling

 U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Haarlemmermeer over de waardevaststelling. Dit kan tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, U laat dan uw gegevens achter en u wordt binnen ongeveer 7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld. Deze taxateur kan u uitleg geven over de waardevaststelling en ingaan op uw vragen. 

Het door u ingediende bezwaar is gericht tegen de waardevaststelling met een ander waardepeil (belastingjaar 2020 heeft als waardepeil van 1 januari 2019). Door middel van een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaatsgevonden, nu naar het waardepeil van van 1 januari 2020. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor 2019 te versturen.

Als u het met deze nieuwe waardevaststelling niet eens bent kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking eerst met de gemeente Haarlemmermeer bellen en wordt ervoor gezorgd dat u door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld teruggebeld gaat worden. Dit zal bij drukte in het algemeen binnen ongeveer 7 dagen plaatsvinden. Hij kan u uitleg geven over deze waardevaststelling en ingaan op uw grieven.

U kunt er ook voor kiezen om direct bezwaar in te gaan dienen. Dit kunt u digitaal doen of door het reactieformulier in te vullen en na ondertekening terug te sturen. Het reactieformulier moet u nadat u het ingevuld en ondertekend hebt, binnen zes weken na de dagtekening sturen naar:

 • de Inspecteur Belastingen,
 • Postbus 16,
 • 1960 AA Heemskerk.

Dit adres staat ook op het reactieformulier vermeld. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst.