Wat zijn de huidige tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen?

De tarieven voor de OZB zijn vastgesteld als een percentage van de heffingsmaatstaf i.c. van de vastgestelde waarde. Voor het belastingjaar 2020 zijn deze als volgt vastgesteld:

  • eigenaren woningen, 0,08477%
  • eigenaren niet-woningen, 0,29246%
  • gebruikers niet-woningen, 0,25479%

Rekenvoorbeeld:

Voor een woning met een getaxeerde waarde van € 252.000 betaalt de eigenaar 0,08477% van € 252.000 = € 213,62.