Betalen van de aanslag

U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

Betaling van de belastingaanslag kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Automatische incasso
 • Internetbankieren of bankoverschrijving

Automatische incasso

Als het bedrag van de aanslag lager is dan € 5.000,00  kunt u met een automatische incasso betalen. Aanslagen vanaf € 100,00 tot en met € 5.000,00 worden dan in negen maandelijkse termijnen afgeschreven, steeds op de laatste werkdag van de maand. Is de aanslag lager dan € 100,00 dan wordt de aanslag in twee maandelijkse termijnen afgeschreven.

U heeft al een automatische incassomachtiging

Heeft u in het verleden een automatische incassomachtiging afgegeven? Dan hoeft u niet opnieuw een machtiging af te geven. 

U wilt alsnog een automatische incassomachtiging

Wilt u alsnog gebruik maken van de mogelijkheid om in maandelijkse termijnen te laten incasseren, dan moet u binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet een machtiging voor automatische incasso afgeven. Dit kunt u digitaal verzorgen.

Saldotekort

Als het maandelijkse incassobedrag niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld door een saldotekort, dan worden de volgende afschrijvingen aangepast aan het nog openstaande bedrag. Lukt het een 2e keer niet om automatisch af te schrijven, dan vervalt de mogelijkheid voor automatische afschrijving en moet het bedrag in één keer betaald worden. 

Wijziging rekeningnummer 

Een wijziging van uw rekeningnummer kunt u digitaal doorgeven. Het door u gewijzigde rekeningnummer overschrijft automatisch het eerder door u opgegeven rekeningnummer.

Stopzetten automatische incasso

Als u de automatische incasso wilt stop zetten, stuur dan een e-mail met het verzoek een intrekking automatische incasso toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer.

Internetbankieren of bankoverschrijving

U kunt het bedrag overmaken, met vermelding van het betalingskenmerk (zie de voorzijde van het aanslagbiljet) op: IBANnummer: NL87BNGH0285044443 ten name van Haarlemmermeer Belastingen.

Heeft u niet de mogelijkheid om digitaal te betalen dan kunt u met een e-mail verzoeken om toezending van een acceptgirokaart. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. 

Invorderingsrente

Als u de aanslag te laat betaalt wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Ook als u uitstel van betaling heeft, bijvoorbeeld in verband met een door u ingediend bezwaarschrift, wordt invorderingsrente in rekening gebracht als na de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat u toch de aanslag geheel of gedeeltelijk moet betalen.

Kunt u de aanslag niet, of niet in één keer betalen?

  U kunt dan gebruik maken van de volgende mogelijkheden.

 • kwijtschelding: kunt u door een laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor Kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor:

  de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en het liggeld voor woonschepen.

 • betalingsregeling: lukt het u niet om de aanslag tijdig te betalen dan kan eventueel een betalingsregeling worden afgesproken. Voor het bespreken van de mogelijkheid van een betalingsregeling kunt op werkdagen van 9.00 uur tot en met 13.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering, telefoonnummer (023) 55 63 400 (keuze 1).

Meer informatie

Meer informatie over de betaling kunt u terecht bij de afdeling Invordering, telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 13.00 uur, telefoonnummer (023)-55 63 400 (keuze 1).

Veelgestelde vragen

Kan ik een betalingsregeling aanvragen?

U kunt voor de mogelijkheden van een betalingsregeling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar.

Kan ik uitstel van betaling aanvragen?

U kunt voor de mogelijkheden van uitstel van betaling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar

Ik kan de aanslag niet of niet geheel betalen. Wat kan ik nu doen?

Voor

de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en het liggeld voor woonschepen.

kunt u om kwijtschelding vragen. Het aanvraagformulier is bij het aanslagbiljet gevoegd. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer.

U vult het formulier in en stuurt het ondertekend naar:

 • De Ontvanger Belastingen
 • Postbus 796
 • 2130 AT Hoofddorp

Om het formulier in behandeling te nemen moet het in elk geval binnen 4 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet in ons bezit zijn. Na ontvangst van het formulier zal worden beoordeeld of u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt. In de tussenliggende tijd ontvangt u uitstel van betaling. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

Ik wil geen machtiging tot automatische incasso afgeven maar kan de aanslag niet binnen twee maanden betalen. Wat kan ik nu doen?

U kunt voor de mogelijkheden van een betalingsregeling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar.

Kan ik het rekeningnummer van mijn automatische incasso aanpassen?

Een wijziging van uw rekeningnummer kunt u digitaal verzorgen.

Kan ik het bedrag van de aanmaning gespreid betalen?

In principe moet de aanmaning binnen 14 dagen na de dagtekening voldaan zijn. Als dit voor u een probleem oplevert, kunt u om een betalingsregeling verzoeken.

U kunt voor de mogelijkheden van een betalingsregeling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar.

Ik wil deze aanslag liever direct in één keer betalen en niet met automatische incasso. Kan dat?

U kunt de aanslag ook betalen door gebruik te maken van een overschrijving of door internetbankieren. U kunt dan het bedrag in één keer overmaken naar:

 • NL87BNGH0285044443 ten name van Haarlemmermeer Belastingen.
 • Omschrijving: het nummer van het aanslagbiljet

Kan ik alle aanslagen in termijnen betalen?

Het door middel van automatische incasso in 9 maandelijkse termijnen betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen is alleen mogelijk voor aanslagen boven € 100,- en kleiner dan € 5.000,-. Dit kunt u verzorgen door binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet digitaal een machtiging af te geven. Wordt de machtiging later ontvangen dan kan er niet automatisch afgeschreven worden (wel voor volgende aanslagen). Bij een machting voor een aanslag onder € 100 zal de automatische incasso plaatsvinden in 2 maandelijkse termijnen.