Verlenging belastingmaatregelen voor ondernemers

Als vervolg op de eerder genomen coronamaatregelen heeft de gemeente voor ondernemers besloten dat:

  • uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt verleend tot 1 september 2020;
  • in verband met deze uitgestelde betaling er geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht;
  • indien u ondanks het extra uitstel toch problemen voorziet met de betaling u contact op kunt nemen om tot nadere betaalafspraken te komen.

Als ondernemer heeft u uitstel gekregen voor het betalen van de aan u verstuurde aanslagen gemeentelijke belastingen. Eerst tot 1 juli 2020 en nu wordt dat verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent dat u de aan u als ondernemer verstuurde aanslagen gemeentelijke belastingen uiterlijk op 1 september 2020 betaald dient te hebben.

Voorziet u ondanks het extra uitstel toch problemen voor wat betreft het betalen van de gemeentelijke belastingen, neemt u dan uiterlijk medio augustus 2020 contact op met Cocensus om tot nadere betaalafspraken te komen.

Dat kan telefonisch via nummer 023 556 34 00, optie 1 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur maar ook via de mail Invordering@cocensus.nl.

Medio juli 2020 zal ook gestart worden met het versturen van nog niet opgelegde aanslagen aan ondernemers. De uiterste betaaltermijn van deze aanslagen zal na 1 september 2020 liggen. Ook hiervoor geldt dat indien u problemen voorziet met de betaling, u wordt verzocht om tijdig contact op te nemen met Cocensus via het genoemde telefoonnummer of mailadres.

Indien de gemeente nog andere specifieke maatregelen heeft genomen ten behoeve van ondernemers dan wordt u daar afzonderlijk van op de hoogte gesteld.

Deze verlenging geldt ook voor ZZP-ers en eenmansbedrijven

Het verleende uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen geldt ook voor ZZP-ers of eenmansbedrijven. Het is echter zo, dat niet altijd goed zichtbaar is in de belastingadministratie of u ondernemer bent, immers de gemeentelijke belastingaanslagen die u ontvangt als zzp-er of eenmansbedrijf zijn gelijk aan de aanslagen die burgers ontvangen. Wij verzoeken u dan ook om als u dat nog niet gedaan heeft en wanneer u problemen voorziet in de betaling van uw gemeentelijke belastingen om actief kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van het verleende uitstel en aansluitend mogelijk ook van de mogelijkheid van betaalafspraken.

Voor Burgers wordt de invordering in juli weer opgestart

Voor de burgers is besloten om tot 1 juli 2020 geen aanmaningen te versturen naar diegenen die hun gemeentelijke belastingen niet tijdig hebben betaald. Dit invorderingsproces wordt medio juli 2020 wel weer opgestart. Wij adviseren u dan ook om ter voorkoming van de extra kosten van een aanmaning uw gemeentelijke belastingaanslag alsnog te betalen voor 1 juli 2020.