Gevolgen gemeentelijke belastingen voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd en is daarmee de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ontstaan. Voor de inwoners en bedrijven van deze nieuwe woonkernen zal het nodige veranderen, zo ook op het gebied van de gemeentelijke belastingen.

Gevolgen voor bewoners

De onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn in Haarlemmermeer lager dan in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vanaf 1 januari 2019 gelden voor deze heffingen de tarieven van Haarlemmermeer. Inwoners van Haarlemmermeer betalen geen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting en geen forensenbelasting. Bewoners van woonschepen betalen wel liggeld.

Gevolgen voor bedrijven

Ondernemers in Haarlemmerliede en Spaarnwoude betalen straks minder rioolheffing, maar krijgen te maken met hogere tarieven voor de toeristenbelasting en de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor bedrijfspanden. In Haarlemmermeer is geen reinigingsrecht voor bedrijven, want bedrijven regelen zelf de afvoer van hun bedrijfsafval. Haarlemmermeer heft ook geen reclamebelasting.

Belastingverordeningen

Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben in november 2018 de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2019 vastgesteld. Omdat deze verordeningen gelijk aan elkaar zijn, zijn bij het onderdeel Belastingverordeningen 2019 nu alleen de verordeningen Haarlemmermeer opgenomen.

Cocensus in plaats van GBKZ

Cocensus voert voor Haarlemmermeer de belastingwerkzaamheden uit. Dat is nieuw voor de inwoners en ondernemers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daar verzorgde GBKZ deze belastingwerkzaamheden. Cocensus verstuurt in het eerste kwartaal van 2019 de (gecombineerde) aanslag gemeentelijke belastingen voor het belastingjaar 2019.

Digitale aanslag via MijnOverheid

Wie zijn aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voortaan digitaal via MijnOverheid wil ontvangen, kan dit zelf regelen. Op de site van MijnOverheid.nl moet u daarvoor 'GR Cocensus' aanvinken.

Automatische incasso

Een eerder afgegeven machtiging voor het betalen van de gemeentelijke belastingen via automatische incasso blijft geldig. Bij wie voor automatische incasso heeft gekozen, wordt het verschuldigde bedrag vanaf het belastingjaar 2019 in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven. In Haarlemmerliede en Spaarnwoude was dit voorheen 7 termijnen.